Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van wijzigingen welke de partijen vooraf en uitdrukkelijk zouden kunnen aanbrengen.
  2. De goederen worden in onze vestigingen verkocht en aangenomen. Het risico van het transport is voor rekening en verantwoording van de koper zelfs wanneer franco wordt verkocht.
  3. De goederen zijn te Luik betaalbaar. Wisselbrieven en acceptaties doen geen afbreuk aan deze clausule. Elk geschil over de interpretatie en/of de uitvoering van deze verkoopsvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik.
  4. Leveringstermijnen zijn niet bindend. In ieder geval mogen wij de levering uitstellen zonder recht op schadevergoeding. Uit noodzaak mogen wij de leveringstermijnen veranderen ofwel de overeenkomst totaal of gedeeltelijk annuleren. De koper mag de overeenkomst niet annuleren en zeker geen schadevergoeding eisen, of ons een levering vragen van goederen uit een andere firma. Alle gebeurtenissen welke het normale verloop van onze verzendingsprocedure beïnvloeden, moeten als uit noodzaak beschouwd worden.
  5. In geval de koper de goederen niet in ontvangst wil nemen op de gevraagde leverdatum, zullen de goederen niettemin gefactureerd worden en zal het bedrag met een schadevergoeding geeist worden van 10 % van de opslagkosten.
  6. De prijzen worden berekend volgens de datum van de offerte. Zolang wij uw opdracht niet hebben bevestigd, mogen wij de prijzen nog altijd herzien. Een opdracht wordt een vaste koop nadat wij deze hebben bevestigd en wanneer de koper het voorschot integraal betaald heeft.
  7. De koper is verplicht de betalingstermijnen te respecteren ; zoniet dan zullen wij de leveringen mogen uitstellen. Deze zullen pas hervat worden na vereffening van het verschuldigde saldo.
  8. In geval van te late betaling zal er van rechtswege en zonder aanmaning, een interest van 10 % worden geëist en worden berekend vanaf de datum van de vervaldag over het totale bedrag van de eisbare schuldvordering.
  9. Alle klachten in verband met onze leveringen, moeten ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen kenbaar gemaakt worden. Na deze termijn zullen de klachten als onontvankelijk beschouwd worden.
  10. Alle schema's, offertes, afbeeldingen, e.d. die aan onze klanten worden gegeven, blijven steeds onze eigendom en mogen niet aan derden gegeven worden. Offertes zijn altijd vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan alle schema's, afbeeldtingen en teksten.

Copyright © Quickly International | Rue de la Limite 3 4460 Grâce-Hollogne Belgique | Tél : +32 (0)4 247 23 01 | Fax : +32 (0)4 247 18 79 | Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.